2019-06-04 11:19:00

Kalendar završnog rada 2021./2022

Upoznavanje učenika završnih razreda sa sadržajem, uvjetima, načinom i postupkom izradbe i obrane završnog rada                       do 15. listopada 2021.

Utvrđivanje tema za završni rad                                        do 20. listopada 2021.

Izbor teme                                                                        do 31. listopada 2021.

 

LJETNI ROK

Prijava obrane završnog rada                                                do 1. travnja 2022.

Predaja pisanog dijela Izradbe završnog rada                      do 16. svibnja 2022.

Izradba (predaja završnog rada)                                            2. i  3. lipnja 2022.

Obrana završnog rada                                                         9. i 10. lipnja 2022.

Prosudbeno povjerenstvo za završni rad                              10. lipnja 2022.

Podjela svjedodžbi o završnom radu                         17. lipnja 2022. u 13:00 sati.

                       

JESENSKI ROK

Prijava obrane završnog rada                                                   do 11. srpnja 2022.

Predaja pisanog dijela Izradbe završnog rada                         do 13. srpnja 2022.

Izradba i predaja završnog rada                                               26. kolovoza 2022.

Obrana završnog rada                                                            31. kolovoza 2022.

Prosudbeno povjerenstvo za završni rad                                 31. kolovoza 2022.

Podjela svjedodžbi o završnom radu                                   2. rujna 2022. u 10 sati

 

ZIMSKI ROK

Prijava za izradu i obranu završnog rada i prijava za polaganje pomoćničkog ispita predaje se do 18. studenoga 2022. Izrada i obrana završnog rada kao i pomoćnički ispit održat će se tijekom veljače 2023. godine.


Obrtnička škola Osijek