2021-04-01 09:20:26

Restauracija starih bicikala

Naši budući autolakireri uz vodstvo prof. Božić uredili su dva stara bicikla i njima ukrasili školsko dvorište.


Obrtnička škola Osijek